Imagem da logo do telegram
Contentbox headline
Ranking of Powergamers
#
Name
Week
Today
1. Halls Preto
Level: [135]
+28.379.858000000+3.336.058+25.043.800
2. Frost Majestic
Level: [148]
+51.762.88500000+4.200+32.549.179+19.013.702
3. Meninarustido
Level: [124]
+30.915.28800000+4.200+10.122.633+19.593.651
4. Havocz
Level: [130]
+34.540.963+4.20000000+17.930.191+17.410.767
5. Ran Cabasso
Level: [159]
+56.867.157+41.001.143000000+15.866.014
6. Euvo Sefica
Level: [125]
+31.346.028000000+16.051.187+14.295.841
7. Lotzin Dois Ek
Level: [124]
+30.764.276000000+16.254.008+14.510.268
8. Lotzin Um
Level: [124]
+30.065.65500000+4.200+16.375.717+13.490.933
9. Dona Mag
Level: [126]
+31.896.79100000+99.544+18.366.589+13.986.102
10. John Mazer
Level: [132]
+36.905.627000000+24.940.617+12.965.009
11. Cash Two
Level: [158]
+63.413.290000+1.874.916+25.835.818+23.175.282+295.063+11.466.977
12. Piririm Pororom
Level: [132]
+36.859.6280000+2.297.432+5.270.744+16.808.481+11.484.970
13. King Alta
Level: [222]
+31.023.746+3.413.422-11.342.406+10.735.135+4.824.958-.786.189+3.946.978+8.597.887+11.636.958
14. Seco Maldito
Level: [274]
+20.905.517+7.003.059+9.543.250+1.727.881-12.802.433+125.623+661.869+2.491.379+11.451.593
15. Power Strong
Level: [160]
+38.566.47200-.397.465+26.314.627+52.9690+822.076+11.604.435
16. Siruis Black
Level: [132]
+36.290.63000+2.703.818+10.603.175+13.813.0070-.682.162+10.853.790
17. Knockeckt Clock
Level: [138]
+36.721.505000000+25.431.809+10.290.696
18. Holmes
Level: [138]
+34.904.020+3.600.55900000+20.266.312+10.038.149
19. Sword Fighting
Level: [126]
+29.363.721000000+19.453.647+10.910.073
20. Skin Death
Level: [163]
+69.360.733+3.413.403+9.908.5500+27.139.049+16.841.718+9.966+3.484.037+9.609.963
21. Secretz Ed
Level: [132]
+28.530.277+866.475+4.618.1750000+13.969.389+9.468.845
22. Lrn Atk Speed
Level: [121]
+28.259.307000000+18.768.912+9.491.394
23. Kaldrocao
Level: [118]
+26.050.70000000+4.200+17.395.650+9.455.045
24. Novinha Pepekinha
Level: [140]
+43.709.81400000+3.952.102+31.255.868+8.502.843
25. Trap South
Level: [163]
+57.051.206+861.821+10.599.628+10.856.141000+26.598.745+8.177.828
26. Sio Para Mi
Level: [159]
+27.146.516000000+18.809.775+8.337.740
27. Beautiful Beast
Level: [287]
+57.326.505+11.709.691+2.189.799+9.300.999+9.236.025+5.575.737+9.875.5620+8.442.689
28. Oxinfernum
Level: [154]
+42.747.702000000+34.368.147+8.379.555
29. Gambler
Level: [157]
+62.485.0790000+25.827.069+20.940.912+7.222.586+8.496.510
30. Dengoow Easy
Level: [202]
+21.343.280-.381.483+26.3620000+13.266.275+8.096.462
31. Abdulaze Mohammed
Level: [230]
+23.692.066+1.319.330-.908.8490+1.917.99700+12.537.285+8.827.302
32. Druid Dos Sios
Level: [148]
+52.995.07200000+3.457.322+40.436.492+8.102.258
33. Calma Ai Calabreso
Level: [140]
+44.140.18900000+3.071.456+32.595.546+8.474.186
34. Lord Fuketa
Level: [145]
+49.961.095000000+41.636.020+8.325.075
35. Ms Na Ue
Level: [126]
+31.633.789000000+23.263.746+8.370.043
36. Apocaliipse
Level: [162]
+68.670.842000+4.701.935+22.266.770+11.714.211+21.901.967+7.088.957
37. Calma Ai Cadilaco
Level: [139]
+42.908.87200000+3.556.311+31.957.653+7.395.907
38. Beyrin
Level: [296]
+57.771.325+25.129.671+2.386.793+10.718.366-7.790.553-2.577.195+4.204.249+16.339.104+7.362.890
39. Warudon
Level: [343]
+78.426.482+14.380.217+11.594.544+21.828.890+12.624.332+11.978.927+2.827.652-3.377.920+7.572.836
40. Eklips
Level: [155]
+28.454.399+12.125.40200000+8.519.172+7.810.824
41. Vitinho Side
Level: [258]
-27.775.458+10.452.849+9.143-3.721.032-9.613.002-10.602.665-27.001.385+3.805.956+7.762.811
42. Pedrao Dentista
Level: [101]
+16.428.56000000+2.384.217+6.294.578+7.750.764
43. Dru Id
Level: [181]
+92.207.616+18.642.713+15.485.445+29.461.6700-4.571.1710+25.396.196+7.794.761
44. Cash One
Level: [161]
+67.177.464000+42.540+20.679.467+26.950.872+12.723.322+7.285.758
45. Kmkz
Level: [232]
+25.770.464-1.065.671+471+2.035.391+9.919.547+2.087.5420+4.035.914+7.288.740
46. Chuykera Golpeado
Level: [194]
+27.650.947+10.277.664+12.665.2640-5.299.4960+556.861+2.231.280+7.915.677
47. Bolalj
Level: [237]
+10.530.868+6.477.061-.718.109-1.014.178-4.197.736+3.073.276+224.013-.911.327+7.807.658
48. Root Cinco
Level: [175]
+13.464.134000000+5.321.483+7.143.651
49. Du Verdii
Level: [144]
+38.659.3660+7.783.812+979.451+5.146.898+419.9610+15.502.635+7.816.620
50. Tudo Prabaixo
Level: [144]
+47.419.515+13.154.632+5.022.150+3.719.716000+17.797.395+7.727.620
51. Calma Ai Borboleto
Level: [141]
+45.515.09600000+3.776.428+34.716.181+7.023.486
52. Sazuke
Level: [181]
+29.518.231-.030.926+4.720.315-.786.740000+19.445.207+7.169.375
53. Silny Ek
Level: [132]
+36.920.6270000+3.124.111+2.609.295+23.258.887+7.929.333
54. Macgyver
Level: [324]
+9.147.29000-6.331.099-16.338.640+10.530.329+16.105.594-2.360.112+7.541.218
55. Root Seis
Level: [176]
+12.259.683000000+5.113.553+7.146.130
56. Grand Theft Auto
Level: [239]
+17.530.378+1.716.787-2.623.124+4.392.572+3.885.367+1.533.209+8.933+1.747.701+6.947.854
57. Crocodilo Meiokilo
Level: [169]
+78.066.7940000+35.065.581+10.979.190+26.079.422+6.943.599
58. Mano Astuto
Level: [204]
+3.009.600+4.366.929-2.914.780-1.522.368-4.551.00700+297.982+6.648.529
59. Sio De Casa
Level: [152]
+20.824.832000000+14.522.353+6.302.479
60. Druidz
Level: [108]
+20.660.2670000+223.695+4.793.407+9.219.224+6.953.411
61. Diesel
Level: [323]
+28.871.7250-2.001.601+1.407.298-4.944.581+7.509.983+9.774.002+11.493.222+6.633.401
62. Se Fodeu
Level: [101]
+8.672.328+135.510-.164.199+3.074.4120-2.992.212+922.549-.929.120+6.624.391
63. Sannan
Level: [223]
+51.214.100+7.613.669+5.945.430+6.214.258+6.041.501+5.339.972+6.945.048+6.183.876+6.934.342
64. Flavin Ek
Level: [256]
+39.981.109-6.382.667+13.511.970+3.121.707+3.837.6120-1.948.979+20.919.147+6.923.318
65. Oblack Kina
Level: [211]
+24.042.342-24.199.250-6.578.5760+26.238.589+13.230.2120+9.409.086+6.942.280
66. Mi Primera Chamba
Level: [202]
+25.876.693+2490+2.733.754+10.116.125+3.807.5750+2.065.977+6.906.260
67. Trem Gostoso
Level: [137]
+41.021.21900000+2.203.797+32.104.166+6.714.255
68. Idontknow
Level: [131]
+35.613.79000000+105.000+29.981.433+6.632.251
69. Shiwin Kryn
Level: [205]
+139.187.984000+28.070.875+46.512.008+32.044.815+26.455.039+6.106.246
70. Fael Love Frango
Level: [230]
+67.400.941+4.414.651+4.433.344+6.561.009+8.150.654+23.939.116+277.647+14.481.642+6.775.244
71. Votka Rp
Level: [222]
+26.460.286+8.709.551+266.8250+438.710+8.500.5140+2.107.300+6.609.214
72. Gree Hopuz
Level: [307]
+105.314.396+32.145.207+777.460+32.202.300+6.425.649-5.454.751+27.150.986+5.826.092+6.560.134
73. Marte
Level: [286]
+34.864.686+1.190.363+3.967.9970+9.287.036+3.843.959+3.916.219+7.483.001+6.178.108
74. Druidzada
Level: [171]
+80.785.8240000+17.804.198+38.621.486+19.561.201+5.799.937
75. Horvath
Level: [213]
+303.37700000-1.341.535-4.014.072+5.732.910
76. Imortal Unhackable
Level: [303]
+120.251.090+12.968.272+21.177.270+11.422.678+17.078.038+22.836.978+17.917.232+11.225.714+5.628.904
77. Red Tube
Level: [196]
+9.618.230000+1.27600+3.046.418+5.296.811
78. Wielka Baiak Szkda
Level: [279]
+115.396.320+22.825.511+17.204.349+15.263.741+17.004.640+17.646.166+13.884.498+5.555.750+5.015.662
79. Krypto
Level: [279]
+51.078.160+12.508.24100+18.801.162+2.878.4090+12.759.709+5.132.636
80. Aval Doje
Level: [313]
+40.112.054+6.400.385-1.613.656+6.061.268+5.865.253-.605.155+3.913.944+14.777.386+5.314.627
81. In Onho
Level: [280]
+72.806.756+13.613.609+13.997.938+13.809.646+11.535.167+3.296.312+3.403.663+7.368.794+5.785.623
82. Hinata Sasuke
Level: [225]
+27.134.5040+4.376.055+357.923+2.675.850+11.441.7170+2.344.936+5.375.586
83. Mega Zardx
Level: [229]
+32.575.1280+9.834.580+8.897.208+65.572+9.463.292+1.089.833-2.616.402+5.336.550
84. Du Verdiie
Level: [174]
+30.675.0200+10.981.732+4.939.920+56.04600+8.282.764+5.427.546
85. Mepideleche
Level: [197]
+4.170.471000000-1.079.060+5.249.531
86. Sandier
Level: [195]
+29.926.9750+3.488.124+10.610.460+3.588.52800+7.910.360+5.330.501
87. Toca Branca
Level: [230]
-8.146.8050+3.554.83900-7.898.974-1.812.855-8.377.269+5.387.455
88. Revenant
Level: [254]
+27.194.8810+4.225.317+4.175.415+2.598.295+12.116.0080-.428.591+5.508.436
89. Open Full
Level: [315]
+116.362.929+18.299.711+19.262.721+11.322.656+17.420.563+21.567.781+10.507.213+11.430.854+5.555.427
90. Lowlux
Level: [223]
+18.770.82600+5.257.068+5.521.028-1.118.724-1.229.702+6.079.755+5.260.401
91. John Locke
Level: [234]
+70.465.851+15.663.1680+8.319.305+8.151.078+17.655.562+3.933.177+13.266.164+5.478.394
92. Lord Cero
Level: [178]
+36.463.886-.833.359+6.401.518+8.029.6140+14.400.7370+2.931.002+5.535.373
93. Esk Ms
Level: [246]
+9.999.315+3.090.31200000+666.849+5.060.337
94. Bozzano
Level: [198]
+45.253.175+11.077.297+2.997.303+10.633.874+10.967.42600+4.954.945+5.625.326
95. Shemale
Level: [226]
+41.146.4530+1.888.981+13.737.607+2.511.92100+17.451.622+5.559.319
96. Paradisee
Level: [146]
+50.506.083000+4.478.059+13.310.639+24.848.339+2.164.735+5.706.309
97. Princeso
Level: [201]
+33.242.901+4.839.5960+1.205.830+14.775.58200+7.655.590+5.768.300
98. Kanczendzonga
Level: [228]
+15.022.600000000+10.037.315+5.985.284
99. Agresivo
Level: [308]
+13.483.819+2.525.172-1.826.2960000+7.667.660+5.117.283
100. Ruthpher
Level: [333]
+86.806.103+3.530.938+7.173.165+14.856.589+11.953.084+15.245.518+13.788.132+15.486.391+5.775.282
101. Lord Ocean
Level: [202]
+25.636.554+13.431.979+1.581.4600000+4.759.841+5.865.272
102. Bolado
Level: [213]
+19.423.209-6.252.345+353.384+13.301.952+5.575.00700+968.625+5.790.272
103. Beijamin Arolla
Level: [199]
+20.982.418000+1.459.984+3.716.399+2.598.687+7.581.101+5.628.245
104. Larisso
Level: [193]
+47.381.183+8.358.597+18.649.843+6.867.381000+8.710.127+5.797.232
105. Aka Quarenta Esete
Level: [150]
+54.680.3830+3.226.171+3.856.736+13.470.903+25.157.9060+2.636.440+5.335.225
106. Chapadaotodavez
Level: [114]
+18.847.710000000+13.656.507+5.191.203
107. Sai Da Frente
Level: [223]
+23.566.32800-14.402.546+18.631.367+14.755.31600+5.582.190
108. Alrojo
Level: [296]
+41.252.286+6.731.680+3.604.504+5.503.254-.337.904+4.712.186+4.998.902+12.498.483+5.543.177
109. Maconheiro Maligno
Level: [265]
+31.444.403+1.336.128+4.853.546-.505.9810+7.096.672+9.549.572+4.780.291+5.335.173
110. Lottuz
Level: [199]
+9.234.11400000-2.484.595+6.369.568+5.349.141
111. Eki Full
Level: [263]
-8.105.428+3.987.653+648.182-19.417.969+73.400+3.344.375-3.188.095+1.732.768+5.855.116
112. Sir Bett
Level: [101]
+16.551.5030000+1.042.655+2.372.731+7.711.046+5.426.070
113. Du Verdi
Level: [177]
+11.562.786+87.365+2.143.243+9.818.415-11.010.46700+6.313.447+5.933.059
114. Thanatos
Level: [222]
+25.693.9250-5.131.910+13.528.711+3.973.837+3950+9.664.245+5.264.040
115. Ajudante Sete
Level: [191]
+24.169.7490000+3.865.089+8.180.572+8.014.083+5.110.004
116. Traira
Level: [215]
+45.211.376+11.337.435+21.977.1640000+7.568.785+4.329.990
117. Dominicano Rz
Level: [286]
+42.741.125+3.676.1800+7.144.240+12.386.75800+13.005.975+4.530.971
118. Keneddy
Level: [225]
+34.417.559+1.401.037+21.022.4760000+7.803.094+4.191.951
119. Dash Roxed
Level: [334]
+34.347.720+16.445.823-27.032.553+2.062.924+2.250.740+1.772.990+10.100.541+22.546.307+4.204.946
120. Kensie
Level: [185]
+7.984.511+2.509.01400000+557.412+4.063.940
121. Azarus Two
Level: [196]
+20.906.4770+1.191.762+13.840.080+450.50500+262.041+4.329.922
122. Galozera
Level: [211]
+19.938.692+3.587.971+26.919+5.186.422-2.460.804+7.593.9080+264.044+4.069.904
123. Lasanha
Level: [302]
+41.424.28100+11.945.248+8.443.2310+832.295+16.404.114+4.337.854
124. Ekducar Alho
Level: [287]
+20.170.6220-2.062.382+7.808.682+6.809.86000+3.872.640+4.743.819
125. Vintage Culture
Level: [293]
+36.335.26500+5.167.877+9.582.562+5.311.5140+10.772.492+4.503.818
126. Galozera Paladino
Level: [217]
+28.466.309+9.107.251+686.735+7.355.388-1.061.345+7.884.1700+361.010+4.436.796
127. Palla Rox
Level: [177]
+48.546.311+27.366.076+1.474.8970+1.028.960-.058.6890+13.607.278+4.129.788
128. Haku Wook
Level: [309]
+38.753.399000+1.170.891+7.404.257+12.198.807+11.804.677+4.177.766
129. Tilapia
Level: [218]
+27.395.353+1.027.030+21.151.58100000+4.217.742
130. Universo Paralelo
Level: [225]
+41.653.783+5.052.007+5.167.055+8.533.293+5.150.563+252.670+9.400.613+3.637.256+4.044.742
131. Fechamento
Level: [220]
+19.955.140+8.344.701-1.976.6080+1.527.668-1.131.035+4.031.165+2.397.537+4.763.712
132. Secretz
Level: [164]
+13.832.6920+48.8480000+8.504.932+4.480.711
133. Peixe Espada
Level: [237]
+33.743.475+12.508.128+10.577.1710000+6.798.464+4.860.710
134. Trem
Level: [223]
+35.886.511+202+4.794.844+9.734.7880+14.720.4900+1.092.702+4.344.685
135. Hilfiger
Level: [224]
+24.670.5330+4.281.239+1.788.2210+3.871.021+2.951.765+8.564.628+4.215.656
136. Juninzerah
Level: [222]
-23.031.775-1.525.595+869.856+3.518.696-7.837.941-3.563.802-11.802.131-8.142.499+4.464.629
137. Sapeleco Memu
Level: [300]
+23.783.379+1.673.210+892.8560-12.878.759+15.436.063+9.343.094+5.561.268+4.792.609
138. Dracarys
Level: [206]
+32.688.376+9.137.957+574.762+7.912.0430+10.678.2440-39.854+4.053.596
139. Deyvidzerahh
Level: [223]
+17.859.931+83.612+6.116.575+3.217.78900-1.376.724+4.464.622+4.826.585
140. Mecu Lio
Level: [152]
+56.602.458000+4.2000+6.535.787+45.691.090+4.176.576
141. Bye Bye
Level: [212]
+31.323.912+7.013.87600000+19.993.464+4.317.571
142. Markinhos Do Golpe
Level: [178]
+87.889.408+26.660.068+20.124.459+14.987.685+6.397.884+5.584.397+4.853.085+5.465.259+4.819.567
143. Twoja Stara
Level: [225]
+39.167.083+10.778.7560+2.694.043+11.812.7520+1.028.467+8.573.496+4.282.566
144. Tomi Gretch
Level: [249]
+20.936.398+113.906+68.116+7.523.289+494.1390-6.430.505+14.876.377+4.806.560
145. Mande Pal Fresco
Level: [182]
+68.360.608+4.947.196+13.004.724+18.402.655-.183.596+6.924+14.536.671+13.411.399+4.319.550
146. Crime
Level: [273]
+20.944.683+4.618.075+5.519.595+383.317+6.667.846-7.839.469+8.594.464-1.292.754+4.360.542
147. Najieszy Wszystkh
Level: [260]
+88.871.767+7.516.291+10.441.751+9.009.662+11.989.205+13.650.415+15.528.447+16.874.472+4.864.520
148. Magi Vitruvius
Level: [335]
+92.964.973+10.530.513+10.131.345+8.263.485+11.494.625+14.617.305+22.768.125+11.040.053+4.121.520
149. Thalim Desumilde
Level: [167]
+41.599.683+7.140.503+6.743.172+8.423.323+15.125.9260-.566.7530+4.734.511
150. Letrado
Level: [277]
+38.728.807+6.286.029+9.362.315+4.686.65400+3.873.156+11.443.147+4.078.504
151. Aiseram
Level: [140]
+43.718.8130000+1.000.632+32.409.518+5.208.168+4.101.495
152. Chemia
Level: [271]
+2.997.899+8.201.832+6.009.584-4.677.876+3.626.667-8.144.011+666.523-8.826.453+4.285.491
153. Athelstan
Level: [228]
-38.547.987+2.521.897+5.266.628+7.625.747-13.096.179-1.248.789-20.619.274-24.073.499+4.077.481
154. Kakaroto Jug
Level: [203]
+45.530.784+6.056.7980+7.328.004+14.469.54900+12.449.969+4.228.463
155. Ekiizdee
Level: [290]
+67.598.530+12.706.060+6.841.079+11.733.947+7.957.852+11.051.209+6.272.461+7.345.481+4.693.437
156. Fdps
Level: [238]
+13.207.157000+6.060.769+816.3870+1.185.135+4.575.436
157. Loki Pain
Level: [166]
+11.300.911+3.321.334+515.566+876.976+2.145.06400+703.985+4.307.416
158. Chupa Me
Level: [171]
+80.428.767+3.594.087+29.597.477+16.595.410+1.030+12.820.163+12.917.591+2.130.621+4.745.413
159. Test
Level: [212]
+13.908.2620-2.513.8180000+11.349.678+4.072.403
160. Inconveniente
Level: [290]
+83.743.077+3.693.438+10.116.012+15.194.886+14.309.519+12.279.688+10.149.096+12.548.103+4.455.333
161. Illi Demus
Level: [295]
+42.351.3320+5.441.894+10.258.846+4.555.5490+412.835+16.528.309+4.734.319
162. Lupusregina
Level: [231]
+42.806.608+9.864.243+9.441.8170+1.123.433+6.042.660+4.741.389+6.439.745+4.156.319
163. What Happened
Level: [237]
+4.883.9090-2.103.035-6.521.344-2.350.840+10.074.0590+1.510.756+4.273.314
164. Sitoo
Level: [156]
+15.688.45300000+4.170.974+6.163.202+4.355.277
165. Knock Out
Level: [217]
+33.383.592-11.277.097+2.744.0600+4.480.611+21.641.715+4.109.472+7.263.563+4.423.266
166. Fjuton
Level: [117]
+25.380.368000+2.313.394+5.434.986+3.417.480+9.749.255+4.467.251
167. Hard Ed
Level: [216]
+24.035.315+866.799+9.474.133000+36.869+10.524.029+4.369.248
168. Davilkz
Level: [191]
+40.992.038+2.331.896-.436.7810+2.982.137+10.616.125+1.857.168+20.199.245+4.443.246
169. Netto Open Visyon
Level: [231]
-1.938.298+4.743.897+6.382.69400-7.721.055-2.779.308-7.019.769+4.456.242
170. Huskyzin
Level: [188]
+37.282.189000+12.211.243+13.343.582+5.952.138+1.731.987+4.045.237
171. Rush Boo
Level: [294]
+48.530.535+3.587.716+4.545.198+9.622.074+7.108.903+11.508.850+7.484.940-.486.339+4.162.191
172. Kurtz
Level: [199]
+29.303.228+7.065.895+1.313.453+59.9350+1.269.120+9.003.781+4.343.738+4.375.180
173. Pato
Level: [228]
+22.215.3580+708.201+9.784.012+4.242.420+2.687.9430+1.542.100+4.759.172
174. Beyrin Veteran
Level: [248]
+5.587.436-2.921.255-20.698.518-1.227.225+14.444.388+15.615.655+1.244.998-6.058.750+4.188.144
175. Leitada Fatal
Level: [201]
+25.574.190-2.363.16700+1.607.515+7.376.306+10.861.796+3.918.594+4.175.144
176. Esent Rp Um
Level: [247]
+26.025.357+8.231.77700+8.118.014+3.091.6790+1.258.757+4.327.129
177. Shootersixteen
Level: [218]
+11.576.0510+6.341.92700000+4.235.124
178. Oitavo Templario
Level: [227]
+12.447.3120-10.358.885+2.130.376+5.216.61400+11.923.083+4.536.123
179. Seraphina
Level: [210]
+29.149.244+7.097.941+6.454.501+1.584.390+1.731.698+2.071.052+2.642.427+3.740.114+4.830.117
180. Mr Buff
Level: [229]
+29.911.139-.242.301+9.307.534+4.731.003+8.355.644+3.330-.164.161+3.655.302+4.939.113
181. Danarys
Level: [169]
+44.520.605+19.501.438+5.340.237+2.687.075-1.345.074+5.219.801+7.793.265+1.268.751+4.057.110
182. Sorkerer
Level: [184]
+34.946.059+1.797.019+13.464.506+1.008.615+3.844.746+10.823.705-2.864.343+1.957.704+4.917.104
183. Millie Bright
Level: [286]
+7.989.029000000+2.258.925+4.731.104
184. Devull
Level: [172]
+19.877.7270000+4.977.675-.557.713+11.182.664+4.275.101
185. Evil Psychiatrist
Level: [247]
+11.045.650-4.401.912+5.313.3090000+7.823.159+4.310.093
186. Apollo Comanda
Level: [196]
+13.799.690+2.245.6750+21.004+6.667.65700+259.983+4.900.076
187. Sd Max
Level: [201]
+82.842.682+404.799+22.337.622+11.049.870+7.555.279+16.699.028+8.223.819+11.792.587+4.388.070
188. Isis Ek
Level: [199]
+20.911.23500+1.908.051+13.306.77600+1.539.342+4.158.065
189. Gandolf Cinzento
Level: [225]
+28.761.595+15.279.531+8.576.45100+548.21200+4.694.064
190. So Na Nuca
Level: [168]
+76.929.25200+6.928.489+2.851.473+8.383.376+15.573.446+39.008.407+4.186.059
191. Shooterten
Level: [222]
+11.512.4080+7.596.35200000+4.916.055
192. Luizinzz
Level: [128]
+33.455.84000000+926.410+28.286.876+4.759.037
193. Nova Sentinel
Level: [179]
+92.274.442+13.367.870+41.885.275+13.373.3470+4.000+3.373.329+16.081.608+4.195.007
194. La Kalva
Level: [183]
+28.884.2470+4.947.907+15.500.216-.110.928-1.622.836+3.253+6.642.888+3.274.996
195. Lord Pauladinha
Level: [195]
+24.114.4730+5.077.835+1.193.5880+8.968.739+2.822.619+1.921.704+3.133.985
196. Thasdod
Level: [222]
+41.159.186+4.579.324+5.806.657+4.087.067+5.890.896+5.036.895+5.737.109+6.730.261+3.294.973
197. Pau De Mel
Level: [164]
+71.776.661000+39.611.413+10.934.366+17.776.092+818.355+3.100.970
198. Bishamonten
Level: [321]
+59.157.693-1.444.471+6.858.220+6.903.741+11.570.689+9.896.112+12.757.378+11.088.055+3.529.965
199. Rhuam Lombra Easy
Level: [211]
+2.584.3240+1.441.039+4.350.960-9.291.555+879.9150+1.781.035+3.388.964
200. Raridade Otuz
Level: [185]
+7.180.017000000+3.087.058+3.093.959
201. Elder Velaa
Level: [208]
+25.187.021+4.798.145+7.453.52500+1.473.544+1.447.307+6.185.545+3.831.952
202. Nearkk
Level: [221]
+4.463.140000000+190.008+3.455.950
203. Birmingham
Level: [305]
+40.106.988+4.547.617+2.912.216+2.803.363+4.935.673+2.536.225+9.230.100+11.457.873+3.686.916
204. Makker Hypnos
Level: [342]
+57.485.196+5.938.946+8.493.350+9.002.144+5.873.275+11.808.128+647.510+12.759.788+3.102.914
205. Evapo
Level: [233]
+52.6770+5.172.797+7.801.067+22.013-6.724.301-12.662.142+1.957.713+3.120.896
206. Andrzej Lepper
Level: [232]
+40.234.5750+4.780+22.497.834+5.561.5990+1.050+8.594.244+3.752.890
207. Nykyta
Level: [209]
+24.718.186+3.258.0070+1.478.496+6.297.607+9.000.19100+3.685.884
208. Wyxthunder
Level: [315]
+55.058.613+7.139.248+9.657.534+8.638.510+9.662.903+11.715.217+783.364+4.566.535+3.317.879
209. Pura Calma
Level: [207]
+41.183.973+8.010.775+10.699.1330+3.140.931-1.201.174+8.352.661+7.381.780+3.802.865
210. Carams
Level: [266]
+27.875.530+2.349.441+3.844.418+2.115.427+98.8890+7.333.016+8.635.265+3.710.862
211. Miiy
Level: [179]
+92.702.8920+26.940.784+37.187.729+2.167.7170+129.503+21.391.676+3.514.855
212. Redou Mane
Level: [253]
+69.876.254+11.982.995+13.964.166+8.906.2240+5.063.070+15.752.511+11.144.438+3.065.847
213. Sio Svargrond
Level: [151]
+19.795.942000000+16.572.098+3.223.844
214. Freak Trash
Level: [231]
+38.663.4720-1.921.6360+17.722.969+20.879.339+6.675.318-8.505.357+3.813.838
215. Always
Level: [337]
+69.296.823+11.827.877+10.818.813+11.909.523+11.748.263-3.075.373+11.992.408+12.116.478+3.961.829
216. Elysium
Level: [246]
+29.746.652+4.143.182+6.786.1770+1.038.428+5.760.721+1.856.718+6.114.595+3.049.829
217. View
Level: [228]
+82.651.275+14.364.839+12.211.891+9.762.346+11.717.250+9.479.897+10.421.062+10.819.158+3.878.828
218. Kabelo
Level: [218]
+21.080.926+7.464.10400000+10.577.998+3.039.823
219. Rampage
Level: [330]
+31.849.084-4.904.519+7.667.594+8.905.097+11.145.069+6.459.832-7.852.740+5.607.937+3.822.813
220. Flavinn
Level: [233]
+81.862.120+14.670.445+14.305.069+7.558.468+11.338.068+7.781.370+11.318.355+11.167.531+3.725.811
221. Take Down
Level: [223]
+20.634.61300-1.891.457+13.984.981+2.509.732-1.988.230+2.434.778+3.586.809
222. Estilo Cachorroo
Level: [210]
+30.173.205+6.010.4540+3.073.262+6.642.570+8.229.8290+1.082.282+3.137.807
223. Lasttzin
Level: [274]
+66.380.607+4.728.842+11.069.032+7.835.164+8.826.266+4.630.266+14.203.397+12.371.830+3.718.806
224. Merchant Of Death
Level: [195]
+6.646.157+2.115.354000000+3.531.803
225. Exausted
Level: [253]
+10.697.442+410.085+34.105-2.035.262+845.617+5.703.7670+1.006.851+3.216.796
226. Moises Jr
Level: [202]
+11.596.84200000+7.443.253+798.832+3.321.790
227. Botziin
Level: [230]
+42.347.783+14.274.4650+3.000+23.802.43400+1.745.092+3.526.787
228. Vovo Paula Traz
Level: [205]
+3.767.883000000+100.136+3.631.783
229. Auschwitz
Level: [208]
+41.603.037+4.288.044+4.861.260+225.673+2.819.663+13.747.226+2.031.743+10.069.092+3.115.781
230. Warlorica
Level: [176]
+5.460.850+2.050.070000000+3.410.780
231. Garret
Level: [243]
+19.547.1520+3.877.440+5.525.686+2.370.35300+3.910.896+3.865.774
232. Mafuza
Level: [252]
+7.774.93800000+4.962.1640+3.812.773
233. Trinity
Level: [257]
+27.223.645+482.733+11.273.0350+1.008.605+4.796.408+1.634.933+4.654.408+3.125.771
234. Holsa
Level: [230]
+29.617.5910+8.519.572+7.993.12500-.282.288+10.511.411+3.876.769
235. Netrix
Level: [211]
+35.557.215+9.435.8800+1.208.526+10.329.589+2.311.3340+7.351.116+3.923.768
236. Respect Fire
Level: [260]
+32.394.4380000+6.111.717+16.007.705+5.800.250+3.476.765
237. Trolador
Level: [238]
+18.925.133-9.427.109+13.838.702+1.650.098000+8.555.700+3.309.741
238. Topin Rodu
Level: [193]
+47.636.612+22.592.2840+928.815+14.929.471+6.018.19000+3.282.737
239. Estillo Cachorro
Level: [259]
+37.911.504+7.814.960+6.022.4240+3.347.934+10.289.0140+5.665.436+3.774.734
240. Trajado
Level: [251]
+23.210.249+366.3110+3.661.772+11.428.416+689.7480+3.498.272+3.564.731
241. Falcon
Level: [252]
+28.128.296+4.597.519+3.011.174+822.995+5.104.577+3.822.086+4.632.843+2.975.552+3.992.718
242. Kedod
Level: [200]
+61.977.493+7.661.667+8.748.568+9.774.288+5.945.514+6.074.915+9.656.104+10.602.717+3.517.716
243. Rody Dez
Level: [211]
+152.080.776+4.200+64.843.512+20.833.024+20.071.953+11.665.232+17.413.304+15.446.032+3.609.711
244. Et Et
Level: [180]
+16.795.753+3.774.032+4.649.583+2.588.036+6.412.3570-4.878.743+1.781.795+3.469.691
245. Wadjet Two
Level: [235]
+20.162.9600+2.810.770+13.760.572+788.50100+157.320+3.771.670
246. Aymen Seven
Level: [167]
+6.166.2540-2.435.150-.790.257+1.439.164-4.795.288-7.598.217+15.955.333+3.390.670
247. Push Hotkeys
Level: [269]
-.683.054.186+416.561-.492.315.1880000-1.722.822+3.970.666
248. Nina Kamerraider
Level: [280]
+22.086.052+8.402.24000-.187.136+1.389.4420+8.868.843+3.614.661
249. Lordmaykera
Level: [248]
+9.936.8430+3.269.4090000+2.386.773+3.281.661
250. Pumba
Level: [238]
-8.650.2470-2.428.194-3.040.426+6.735.098-6.166.568-13.058.856+8.737.038+3.570.659
251. Amd Ryzen
Level: [280]
+31.088.024+2.137.776+7.958.348+2.016.358+4.105.809+1.976.204+8.744.725+152.518+3.634.648
252. Irrf Otuz Onze
Level: [220]
+33.020.061+6.662.3070+3.441.398+11.717.18400+8.282.532+3.918.637
253. Earendil
Level: [244]
+17.567.8460+3.267.375+6.237.819+1.192.52500+2.722.496+3.149.630
254. Magic Ual No Sul
Level: [229]
+11.868.87300+8.950.112+1.491.431+8.427.022-.167.585-8.275.737+3.442.629
255. Jubikera
Level: [221]
+23.765.859+5.332.202+2.758.664+8.196.067+1.434.95500+2.015.342+3.030.628
256. El Barto
Level: [288]
+38.263.52900+13.107.498+4.687.85600+16.560.548+3.909.625
257. Elisaa
Level: [295]
+36.097.767+2.209.585+10.947.713+248.902+4.370.084+4.392.9330+10.104.582+3.173.619
258. Cachaceiro
Level: [212]
+27.122.49800+3.571.935+17.006.542-.209.766+6.000+3.919.161+3.835.618
259. Drogadao
Level: [179]
+28.305.438+5.900.397+3.786.442+1.867.424+64.503+9.252.393+4.434.569+535.338+3.225.610
260. Al Draco
Level: [309]
+5.388.582-2.957.272000+80+4.443.251+3.894.603
261. Ferumson
Level: [219]
+27.264.29700+8.155.981+3.189.48700+11.548.227+3.372.601
262. Legiao Urbana
Level: [217]
+17.100.196+4.563.250+6.794.0120+590.60900+2.479.745+3.655.596
263. Aragorn
Level: [274]
+17.753.325+894.548+5.564.604+59.676+4.848.522+278.125+2.932.3700+3.060.595
264. Retired No Ties
Level: [180]
+43.918.437+4.127.244+12.808.781+5.012.627+9.283.41700+7.090.773+3.598.594
265. Money And Task
Level: [276]
+33.153.509+4.049.684+3.721.338+3.830.047+6.828.153+5.420.325+4.978.290+3.395.075+3.932.592
266. Romina
Level: [167]
+75.169.419+7.418.620+33.203.259+11.059.309+4.545.156+11.905.160+1.977.352+2.616.968+3.446.591
267. Anikileithor
Level: [250]
+15.700.609+2.644.185-2.836.294+1.014.546+21.569+1.344.858+3.139.107+5.082.597+3.744.588
268. Vlanderslak
Level: [231]
+8.091.776000+1.6330+19.676+5.876.166+3.906.587
269. Stormbow
Level: [249]
+23.447.223+9.136.17700+697.976+9.172.6090+157.990+3.173.581
270. No Vocacion
Level: [218]
+9.089.386-.890.4390000+5.591.533+711.737+3.651.580
271. Bigokok
Level: [257]
+22.800.420+3.661.200-.236.3610-2.173.933+2.122.472+4.997.405+12.866.057+3.563.578
272. Gatona
Level: [326]
+53.673.9420+15.676.204+2.948.374+4.002.321+7.783.650+10.660.022+10.564.791+3.040.577
273. Beto Carteiro
Level: [224]
+14.699.286+1.713.9910+5.786.922+226.841+3.738.162+224.811-.023.809+3.833.566
274. Jowkas
Level: [209]
+19.952.7430-2.625.577+8.417.723+3.838.094+4.9920+6.213.933+3.117.565
275. Ivan Perisic
Level: [320]
+70.753.479+12.066.409+10.499.965+9.253.448+10.165.606+4.790.741+5.483.129+13.254.616+3.243.563
276. Santx
Level: [287]
-2.454.983-46.304.529+7.673.867+6.848.6900+3.852.935+10.539.689+10.442.811+3.496.550
277. Bigzin Arrogante
Level: [322]
+49.483.384+7.643.516+8.640.865+3.394.862+6.335.468+10.146.859+5.219.356+2.631.914+3.475.541
278. Ochapeu Depalha
Level: [247]
+14.520.8140+823.946+8.522.737+1.648.715000+3.404.537
279. Elrohir
Level: [246]
+25.787.3680+6.770.538+10.062.759000+4.965.533+3.990.536
280. Red Angel
Level: [295]
+67.067.990+11.845.370+9.320.191+9.911.520+7.204.134+10.473.748+3.529.461+13.140.026+3.645.536
281. Ek Dabagaceira
Level: [231]
+22.151.696+9.681.811+4.482.0620000+5.068.288+3.920.533
282. Froxty
Level: [211]
+10.003.826+4.647.7400+1.018.525+5.942+1.326.939-2.627.027+1.589.111+3.108.531
283. Secretz Rp
Level: [171]
+14.687.7670+4.996.073+2.628.4320+1.900.152-.092.590+4.155.168+3.100.530
284. Crazzi
Level: [250]
+14.292.819-1.431.9590000+1.640.830+11.785.434+3.298.513
285. Vortex Nob
Level: [252]
+14.518.229-1.850.217+1.599.327+269.972+180+14.932.950-4.726.715+107.783+3.628.506
286. Leviev
Level: [171]
+78.141.036+13.863.741+10.071.7670+5.594.644+15.252.765+14.701.435+14.132.185+3.528.496
287. Luki Tharion
Level: [194]
+34.755.117+8.501.593+3.413.866+3.141.643+4.863.742+4.516.4860+5.930.291+3.391.493
288. Yurek
Level: [289]
+33.907.169+9.085.638+5.927.632000+4.050.407+10.682.001+3.163.490
289. Viida Lokaa
Level: [212]
+35.174.304+7.497.6280+3.121.014+12.326.414+1.002.8030+6.614.956+3.614.487
290. Zimbabwe
Level: [333]
+71.215.336+10.243.616+6.794.805+10.190.677+4.177.317+11.152.864+9.531.224+14.918.344+3.210.486
291. Apache
Level: [255]
+2.259.148+658.769+404.5220000-2.139.386+3.107.471
292. Scanor
Level: [224]
-58.751.540-4.303.693-1.883.070-2.459.314+4.293.0620-49.760.137-8.071.855+3.432.468
293. Eulinho Griffin
Level: [291]
+54.184.027-18.669.236+11.264.360+9.702.073+9.340.951+9.913.623+15.228.338+13.371.452+3.035.464
294. Theoden
Level: [247]
+20.588.7950+5.538.723+6.727.093000+5.604.523+3.719.454
295. Heleyzera Easy
Level: [220]
+3.201.447-9.583.476+2.602.494+5.093.119-7.988.495+7.531.2760+2.048.080+3.498.449
296. Juninho
Level: [290]
+45.965.372+7.505.872+7.643.407+10.823.351-2.255.145+7.837.421+5.986.828+5.526.188+3.900.446
297. Kannait
Level: [251]
+25.318.882+2.312.634+1.516.578+8.760.893+3.250.671+147+1.463.095+4.474.562+3.396.446
298. Wolverine
Level: [261]
+26.810.4610+10.331.924+1.411.5070-5.220.339+1.784.429+14.254.493+3.250.446
299. Chabolacha
Level: [228]
+36.441.204+11.430.3470+4.184.162+5.366.45800+11.248.793+3.213.443
300. Gormatho
Level: [197]
+73.684.220+13.206.957+12.776.020+11.361.436+9.641.304+4.058.860+9.692.033+9.021.165+3.929.442
301. Gabiota
Level: [195]
+31.761.2340+1.820.050+18.803.4500+3.236.104-1.060.120+6.995.306+3.967.441
302. Giusepe Camole
Level: [247]
+25.260.35300+5.523.407+10.746.98100+5.754.530+3.237.433
303. Puxaofast
Level: [248]
+36.173.080+3.637.195+4.992.859+4.102.464+6.937.324+5.857.456+5.384.757+2.603.588+3.661.432
304. Nazsh
Level: [310]
+81.896.035+11.091.389+10.457.221+10.396.819+12.713.648+9.540.524+12.498.185+10.902.824+3.299.422
305. Naej Megazzord
Level: [196]
+10.253.026+3.440.107+7.243.003-9.118.58800-.676.272+6.824.355+3.540.420
306. Voycia
Level: [232]
+6.156.538000000+3.545.120+3.611.417
307. Prickskytt
Level: [287]
+24.644.95300+9.105.407+3.483.5410+4.222.448+4.942.142+3.892.413
308. Riddickulo
Level: [198]
-5.998.9700-17.059.3080-.244.143-1.394.0820+9.310.150+3.389.412
309. Moneyxii
Level: [247]
+16.084.2120+906.920+9.882.733000+2.587.160+3.695.410
310. Rpzao
Level: [217]
-23.544.783+1.659.422-14.970.0780+6.236.868-16.485.5250-4.353.878+3.369.408
311. Eddin Cavbot
Level: [267]
+25.148.23000+1.570.971+10.283.46700+9.314.387+3.981.403
312. Sushi Easy
Level: [229]
+5.346.142-2.552.994+1.075.336+3.604.6550-.012.6360+395.834+3.397.385
313. Gorilla Zord
Level: [187]
+72.349.314+21.861.993+12.491.755+16.626.847+5.866.597+12.492.463+1.851.742-2.297.471+3.459.384
314. Jimmy Butler
Level: [275]
+54.091.053+6.608.556+7.724.906+8.558.393+4.650.267+8.676.583+8.670.681+6.894.285+3.311.377
315. Blocker Do Res
Level: [250]
+31.567.795+7.560.9520+165.427+6.969.258+172.124+6.274.671+7.689.209+3.524.365
316. Shuwaizer
Level: [331]
+61.727.726+3.788.904+7.633.265+2.978.572+10.302.700+12.505.175+8.185.580+13.060.163+3.276.364
317. Hawx
Level: [328]
+59.844.278+11.723.230+5.797.779+11.866.557+11.139.150-1.598.019+4.598.639+12.121.577+3.198.363
318. Nikee
Level: [248]
+21.302.921+830.8770+3.405.050+11.680.423+934.3410+2.211.320+3.788.361
319. Kalil Kebab
Level: [308]
+58.806.863+4.232.947+9.618.340-2.417.140+10.123.534+11.210.377+8.373.763+12.029.694+3.638.347
320. Elros
Level: [243]
+17.842.2480+3.746.940+7.166.076000+2.364.890+3.566.341
321. Beornjen
Level: [220]
+23.086.1840+3.452.260+8.832.476000+8.301.107+3.501.339
322. Samba Cansao
Level: [145]
+48.233.8650+779.6360+7.383.6450+20.152.387+16.175.715+3.887.337
323. Souden
Level: [330]
+47.258.162+3.473.437+9.043.992+8.577.799-.491.787+5.638.685+7.449.005+9.497.693+3.072.336
324. Peeterzerah Side
Level: [297]
+44.295.680+927.954+6.572.646+10.616.852+7.035.973+6.617.132+8.577.483+333.501+3.423.330
325. Jarl
Level: [281]
+73.581.507+2.303.735+12.878.398+13.019.778+7.399.323+12.211.655+7.768.860+13.963.428+3.040.327
326. Bounto
Level: [226]
+35.403.025+506.029+11.360.939-2.773.726+4.146.203+11.788.350+5.315.755+671.621+3.917.325
327. Volkon
Level: [227]
+40.753.438+3.243.032+4.396.277+6.625.159+481.381+6.774.279+8.928.772+8.904.119+3.502.315
328. Kina Do Money
Level: [248]
+31.819.38600+8.091.647+6.904.62600+12.158.798+3.666.314
329. Imabeast
Level: [274]
+37.709.218+8.187.855+6.925.370+6.833.751+1.503.347+8.832.096+868.190+1.783.616+3.456.311
330. Arranca Diu
Level: [237]
+37.443.542+17.748.305-1.365.932+8.680.085+3.777.94500+6.766.826+3.837.310
331. Paladinozor
Level: [302]
+59.037.416+8.948.511+8.465.771+9.520.413+3.014.334+9.541.771+10.310.126+6.406.176+3.833.310
332. Kobe
Level: [330]
+63.685.496+5.898.512+8.863.819+10.248.967+7.322.025+8.519.524+9.385.076+10.668.263+3.782.306
333. Angiim Delasz
Level: [271]
+69.906.126+8.859.941+19.854.731+4.413.222+11.702.240+3.221.750+4.362.519+13.855.422+3.640.297
334. Sultan
Level: [247]
+11.899.700-1.818.931+5.697.496+4.410.714-2.404.195+5.109.617+2.515.728-6.171.021+3.561.292
335. Guerrero
Level: [238]
+22.589.399-.657.830+3.584.058+871.882+5.578.254+1.785.868+4.891.306+4.002.582+3.524.287
336. Enviado Do Mal
Level: [263]
+31.913.4740+308.198-7.170.586+6.437.081+9.357.160+9.727.850+10.274.374+3.090.286
337. Wrtt Two
Level: [244]
+18.748.4740+1.617.616+11.534.336+2.572.11500+122.747+3.278.283
338. Dangerzerah
Level: [225]
+31.846.0360-44.092+18.790.838000+8.473.959+3.675.282
339. Cuth
Level: [227]
+22.274.5160+1.858.643+8.199.236+1.555.01300+8.469.355+3.193.267
340. Kamikazi
Level: [209]
+20.102.073+1.876.734+997.834+6.303.0380-3.543.3070+11.672.347+3.960.261
341. Inside
Level: [228]
+42.448.841+6.029.964+3.595.074+5.068.189+5.643.294+4.040.516+7.523.672+6.223.875+3.327.255
342. Mas Flam
Level: [276]
+19.809.376+7.250.185+8.653.470+13.586.414-10.058.083+4.542.877-12.992.329+4.027.591+3.801.250
343. Quadrado
Level: [231]
+25.456.095-4.191.135+7.371.070+9.237.08900+18.114+9.898.805+3.027.247
344. Vitin Thorar
Level: [333]
+21.532.033+5.222.098+1.262.814+6.554.808+13.215.358-13.345.182-6.537.174+10.492.064+3.669.246
345. Queen Teylla
Level: [315]
+52.769.830+6.374.919+5.183.634+7.542.197+6.424.841+7.338.393+8.824.054+7.599.543+3.485.246
346. Dawnarrow
Level: [240]
+16.795.8290+1.684.560+9.906.699+2.258.18800+136.814+3.133.244
347. Miiw
Level: [177]
+89.456.5520+24.661.711+36.042.642-.680.5560+45+25.423.514+3.965.240
348. War Tres
Level: [258]
+15.146.602+1.311.925+1.530.320+5.740.64700+1.520.119+2.342.371+3.703.217
349. Taca Pedra
Level: [237]
+41.458.8930+11.514.319+14.252.608000+12.366.753+3.326.212
350. Tome Merlyn
Level: [209]
+27.755.17200+1.962.559+11.354.076+1.161.510+8.784.658+1.163.156+3.331.211
351. Aleka
Level: [176]
+19.615.68900+3.111.585000+12.349.902+3.155.202
352. Irrf Otuz Treze
Level: [218]
+25.587.133+3.541.30200+9.404.079+6.487.0370+3.872.516+3.283.197
353. Laa Elee
Level: [214]
+27.822.174+7.979.250+5.928.027+2.842.534+8.872.6260+189.191+349.460+3.550.195
354. Caca Paramax
Level: [236]
+9.318.268+874.258+3.739.3700000+1.592.836+3.729.186
355. Thoughtless
Level: [260]
+21.767.538+8.813.445+4.621.47700+5.823.1830+245.553+3.957.185
356. Faelzor
Level: [330]
+63.233.658+8.083.111+6.138.172+5.940.794+8.968.368+11.965.545+9.009.061+11.052.420+3.078.184
357. Hoyal
Level: [243]
+24.935.136+4.444.2670+993.568+6.603.949+2.837.194+5.248.117+1.522.432+3.713.181
358. Fazedor De Loot Ci
Level: [251]
+14.191.175+3.885.948+2.028.733+910.48800+3.052.4080+3.738.174
359. Knightvagabundo
Level: [241]
+18.640.310+741.279+259.9010-.606.637+11.951.961+1.256.583+1.734.236+3.125.165
360. Dinho Paladin
Level: [181]
+43.091.451+6.667.682+13.313.307+2.486.690+4.350.885+1.657.297+8.568.216+3.225.207+3.825.163
361. Esqerek
Level: [208]
+75.677.982+8.888.109+18.483.275+11.401.740+12.998.448+11.708.144+2.133.310+8.820.795+3.246.157
362. King Woh
Level: [257]
+33.385.7450+4.136.765+6.907.7950+8.608.172+4.797.513+6.704.340+3.233.157
363. Arranca Toco
Level: [233]
+28.405.713+9.283.921+10.013.2310000+5.749.410+3.360.150
364. Analgesic
Level: [339]
+50.409.126+8.356.626+10.335.475+5.425.764+5.765.910+4.491.927+5.859.589+5.746.683+3.432.148
365. Tyrion Lannister
Level: [233]
+21.656.726+762.187-3.571.8480+4.383.859+12.455.2180+4.214.598+3.988.136
366. Death Magic
Level: [179]
+17.598.3990+3.677.530+2.803.781+3.464.638+3.411.0150+1.853.296+3.390.136
367. Baby Shark
Level: [323]
+67.185.354+9.849.829+9.772.397+6.803.159+8.844.442+11.776.241+9.975.732+9.436.416+3.730.132
368. Israel
Level: [218]
+75.672.275+12.049.213+10.852.449+12.789.438+9.504.730+9.561.045+8.189.854+9.450.417+3.278.126
369. Frangolino
Level: [245]
+29.194.0110+3.612.090+11.011.872+703.3660+6.961.831+3.061.389+3.183.124
370. Kaverarush
Level: [299]
+37.589.716+7.126.481+7.495.214+9.896.175+5.622.46400+5.463.258+3.987.121
371. Tixa Knight
Level: [211]
+33.557.838+6.415.191+12.330.459+5.529.13900+4.102.251+2.695.676+3.486.120
372. Inseto
Level: [251]
+21.530.1870000+10.251.286+7.457.7810+3.822.119
373. Nimona
Level: [271]
+37.686.751000+5.723.842+9.068.978+8.859.118+10.947.696+3.089.115
374. Bluns Tankerr
Level: [295]
+31.973.727+6.939.344+4.705.247+1.585.815+8.683.547+2.363.615+1.515.427+3.340.617+3.843.111
375. Newba
Level: [334]
+36.103.674+16.294.444+5.878.498-2.444.192+1.703.163+1.905.356+3.328.230+8.024.065+3.415.107
376. Accout Managment
Level: [237]
+19.762.050+8.301.870-5.303.112-9.347.311+1.059.160+9.048.590+4.152.831+5.109.935+3.743.087
377. Donaldsk
Level: [295]
+30.712.811+6.709.84900-1.454.341+4.762.757+8.791.788+8.683.675+3.221.081
378. Bellingham
Level: [266]
+8.172.456-1.717.783-1.165.320+7.392.784+7.322.744-5.724.475+108.688-1.851.678+3.227.077
379. Mistrz Czarownik
Level: [311]
+52.366.182+7.282.605+7.647.565+6.177.853+6.384.270+10.061.114+4.561.002+6.483.698+3.771.072
380. Goldenquiver Two
Level: [233]
+23.157.0980+2.646.886+14.454.945+2.867.05800+136.703+3.487.070
381. Sir Misidia
Level: [256]
+23.037.246+3.150.014+5.991.950+265.341+505.677-4.989.299+6.156.551+8.085.192+3.626.066
382. Tuano Dinero
Level: [307]
+30.890.1200+2.088.326+1.381.204+6.393.275+6.549.719+4.746.420+6.815.112+3.918.061
383. Ceolwyn
Level: [241]
+22.889.8230+3.800.563+8.319.017000+8.568.187+3.202.055
384. Barret
Level: [185]
+15.641.606+2.359.485+1.862.297+3.369.787+1.141.185+825.219+2.759.9710+3.932.053
385. Kanehira
Level: [144]
+47.012.93700+21.176.304+7.021.510+18.500.4270-2.643.357+3.958.052
386. Wait For Porrada
Level: [206]
+22.323.222+69.004+10.149.945-.405.810+8.501.302+8830+670.607+3.584.044
387. Gnik
Level: [248]
+20.198.0300+10.424.290+2.124.993000+3.693.705+3.957.040
388. Antired
Level: [219]
+25.447.2940+1.032.930+10.499.189+123.6930+4.753.910+5.200.107+3.270.033
389. Gluglu Noseupiruh
Level: [224]
+11.362.3780+1.427.038-.947.296+5.759.394+2.859.21000+3.264.031
390. Omobu Gaifeditales
Level: [223]
+15.334.5120+210.371+11.072.026+1.612.246000+3.279.029
391. Longshot Two
Level: [228]
+15.745.8760+1.853.206+10.617.621+567.07500+455.700+3.500.025
392. Thonytheod
Level: [244]
+48.759.130+11.334.888+6.850.217+6.051.021+252.699+7.026.524+3.927.006+10.477.201+3.395.018
393. Algoz
Level: [276]
+38.895.974+6.010.376+4.462.726+5.684.719+5.420.478+6.626.074+5.272.104+2.272.477+3.149.018
394. Jamal Kebab
Level: [304]
+67.681.297+11.287.221+5.752.969+6.986.506+8.607.496+9.856.035+12.150.828+10.845.223+3.198.015
395. Sephyroth
Level: [225]
+18.952.95600+1.320.863+10.274.0410+3.378.516+524.059+3.921.011
396. Aaron Fox
Level: [221]
+7.311.050+29.057+473.741-3.773.338-3.298.29100+10.243.169+3.341.008
397. Tritec
Level: [243]
+32.216.361+7.726.784-1.485.616+6.737.450+3.200.497+7.225.696+4.063.420+1.500.120+3.250.008
398. Du Corre
Level: [186]
+13.296.1030+1.000.606+3.753.751+3.908.333+312.7520+1.146.091+3.737.007
399. Candy Control
Level: [312]
+46.861.606+338.0030+7.668.524+9.620.719+7.542.108+10.696.214+8.171.694+3.161.007
400. Ngithukuthele
Level: [302]
+76.698.249-1.236.904+13.746.959+11.935.594+11.918.475+12.911.200+13.619.130+12.621.789+3.184.002
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
2473
Players Online
Top Experience
1- Chuy Do Golpe
1390, Elite Knight
2- Wielky Knovs
359, Master Sorcerer
3- Coby Wast
348, Elite Knight
4- Warudon
343, Master Sorcerer
5- Makker Hypnos
342, Royal Paladin

Castle War

Quests
Conheça todos os videos das nossas Quest Custom!